Złoża zanurzane

Oczyszczalnia ścieków w technologii zanurzonego złoża biologicznego przeznaczona jest do oczyszczania ścieków z niewielkich skupisk ludzkich. Głównym obszarem zastosowania oczyszczalni są małe miejscowości wiejskie.

Technologia oczyszczania ścieków na złożu zanurzonym składa się z następujących procesów jednostkowych: mechaniczna sedymentacja zawiesin łatwo opadających, retencja ścieków oraz ich precyzyjne dozowanie za pomocą mini pompowni umieszczonej w zbiorniku retencyjnym, wielostopniowy proces biologicznego tlenowego oczyszczania ścieków na napowietrzanych złożach zanurzonych oraz sedymentacja osadu nadmiernego w osadniku wtórnym.

Pakietowe złoże zanurzone w ściekach jest napowietrzane w sposób periodyczny za pomocą dyfuzorów drobnopęcherzykowych podłączonych do dmuchaw znajdujących się zazwyczaj w wydzielonej komorze podziemnej. W trakcie procesu biologicznego na wypełnieniu pakietowym porastają mikroorganizmy rozkładając zanieczyszczenia rozpuszczone w ściekach. Mikroorganizmy znajdują się nie tylko na wypełnieniu lecz również penetrują całą objętość ścieków znajdujących się pomiędzy wypełnieniem złoża zanurzonego, Nadmiar mikroorganizmów usuwany jest wraz ze ściekami do osadnika wtórnego, skąd odprowadzany jest za pomocą pompy do komory osadnika wstępnego lub wydzielonej komory osadowej.

Złoża zanurzane

Złoża zanurzone

Wszystkie elementy oczyszczalni umieszczone są w zbiornikach podziemnych, które można zabudować pod dowolnym placem, podjazdem, chodnikiem itp. Proces oczyszczania jest kontrolowany automatycznie, a sterownik rozpoznaje momenty zmniejszonego lub zwiększonego napływu ścieków w stosunku do wartości nominalnej wprowadzając urządzenia w odpowiedni tryb pracy (ekonomiczny lub przeciążeniowy). Do układu automatyki można podłączyć sondę tlenową aby kontrolować na bieżąco niezbędny dla życia mikroorganizmów poziom napowietrzenia ścieków.

Dane procesowe zbierane są on-line i wraz z informacjami o alarmach przesyłane za pośrednictwem modułu telemetrycznego na ogólnie dostępny serwer. W ten sposób użytkownik ma zapewniony stały monitoring poprawnej pracy oczyszczalni, a reakcja serwisowa na ewentualne nieprawidłowości jest skrócona do minimum.