SBR - technologia oczyszczania

Oczyszczanie SBR

Problem ścieków dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i firm oraz przedsiębiorstw, do których nie została doprowadzona kanalizacja. Na szczęście dzisiaj dostępne są nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwalają na skutecznie rozprawianie się ze ściekami w sposób przyjazny środowisku. To właśnie troska o środowisko naturalne jest czynnikiem motywującym do poszukania kolejnych sposobów na to, jak oczyszczać ścieki. Oczyszczalnie SBR to innowacyjne, nowoczesne oczyszczanie ścieków, które naprawdę się sprawdza.

Oczyszczanie ścieków w technologii SBR (ang. sequence batch reactor) to najbardziej technologicznie zaawansowane rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków (<2000MR). Umiejętne prowadzenie procesu w reaktorze sekwencyjnym umożliwia usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń biogennych, które jest wymagane przy odprowadzaniu ścieków oczyszczonych do jezior lub ich dopływów. Stosując oczyszczanie SBR, nie trzeba obawiać się tego, że ścieki doprowadzą do skażenia jeziora czy opływu. To metoda gwarantująca bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Oczyszczalnie SBR zgodne są z szeregiem najbardziej restrykcyjnych norm. Pozwalają na w pełni bezpieczne zagospodarowanie oczyszczonych ścieków. Zastosowanie nowoczesnych sterowników programowalnych umożliwia optymalizację sterowania procesem w zależności od rzeczywistego obciążenia oczyszczalni, co generuje znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej. W dobie ekologii – kiedy coraz więcej mówi się o konieczności ograniczenia zużycia energii elektrycznej – ma to naprawdę ogromne znaczenie. Pozwala również na precyzyjny pomiar ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika bez stosowania dodatkowych urządzeń. Warto dodać, obsługa elektroniki oczyszczalni jest banalnie prosta i bez problemu poradzi sobie z nią każdy. Nie wymaga to żadnych dodatkowych kwalifikacji.

Oczyszczalnie SBR

Oczyszczalnie realizowane w technologii SBR – przy zapewnieniu odpowiedniej, wymaganej dla procesu kubatury - mogą być realizowane w zbiornikach o dowolnych kształtach. Stąd do ich wykonania stosuje się dostępne na rynku, wysokiej jakości prefabrykaty betonowe (studnie, zbiorniku owalne, zbiorniki modułowe lub prostopadłościenne), co znakomicie przyspiesza czas realizacji oczyszczalni. Wykonanie oczyszczalni w tej technologii jest naprawdę szybkie, co dla wielu osób ma ogromne znaczenie. Pozwala również (w większości przepadków) na rezygnację z zabudowy fundamentów, gdyż ciężar zbiorników i wytrzymałość konstrukcji z reguły zapewnia możliwość posadowienia w gruncie na odpowiednio zagęszczonej podsypce. To także pozwala na znaczne przyspieszenie i uproszczenie prowadzonych prac.


Oczyszczanie SBR, Oczyszczalnie SBR

Zespół oczyszczalni stanowią niżej wymienione zbiorniki pełniące następujące funkcje technologiczne:

  • osadnik wstępny,
  • zbiornik buforowy,
  • reaktor biologiczny,

Niewątpliwym atutem tego rodzaju oczyszczalni jest możliwość zamontowania ich w nawet naprawdę trudnym terenie. Ścieki, które zostały oczyszczone można bez przeszkód zagospodarować, nie obawiając się tego, że nadal są toksyczne. Można odprowadzić je między innymi do pochłaniacza roślinnego. Oczyszczalnia zawsze pracuje prawidłowo bez względu na to, jakie są warunki wodno – gruntowe. Aby wybudować taką oczyszczalnię, nie potrzeba wiele miejsca.

Oczyszczalnie SBR wybierane są coraz częściej. Ich niewątpliwym atutem jest to, że powtarzający się cyklicznie proces charakteryzuje się wysoką skutecznością oczyszczania ścieków. Pod tym względem oczyszczalnie SBR wypadają znacznie lepiej niż rozwiązania tradycyjne, które są powoli wypierane.

Cykl biologicznego oczyszczania ścieków przebiega następująco:

Faza I.

Po napełnieniu osadnika ściekami do odpowiedniego poziomu pompa ścieków umieszczona w komorze buforowej (P1) podaje procesową porcję ścieków do reaktora biologicznego. Procesowa porcja ścieków stanowi 20-25% objętości czynnej reaktora biologicznego. Jest ona wprowadzana do reaktora w większości wypełnionego ściekami natlenionymi, zawierającymi azotany. W takich warunkach następuje denitryfikacja azotanów (i azotynów) do gazowego N2, który uchodzi do atmosfery. Podczas denitryfikacji tlen z cząsteczek azotanów (i azotynów) używany jest do częściowego utlenienia zanieczyszczeń organicznych zawartych w dostarczonej porcji procesowej ścieków surowych.


Faza II.

Po zakończeniu fazy denitryfikacji rozpoczyna się faza natleniania, podczas której następuje biologiczny rozkład pozostałych zanieczyszczeń organicznych oraz utleniania nieutlenionych związków azotu (NH4-N) do związków utlenionych (NO2-N i NO3-N).


Faza III.

Po zakończeniu fazy natleniania napowietrzanie ścieków zostaje przerwane i rozpoczyna się faza sedymentacji. Osad zawieszony opada w kierunku dna reaktora, od powierzchni tworzy się warstwa sklarowanych, oczyszczonych ścieków.


Faza IV.

Kiedy osad opadnie do ustalonego technologicznie bezpiecznego poziomu rozpoczyna się faza dekantacji. Kolejna pompa (P3) odpompowuje sklarowaną porcję ścieków (takiej samej objętości jak w pkt I) poza reaktor (do kolektora odpływowego lub zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych)


Faza V.

Po zakończeniu fazy dekantacji pompa (P2) zawraca porcję osadu nadmiernego (który przyrósł w trakcie cyklu) do osadnika wstępnego. Na tym cykl oczyszczania w danym reaktorze się kończy. Gdy to się stanie cykl rozpoczyna się od nowa.