Złoża tarczowe

Oczyszczalnie ścieków w technologii zanurzonego złoża tarczowego inaczej zwane obrotowymi złożami zanurzanymi stosowane są w małych oczyszczalniach ścieków przeznaczonych dla nie więcej niż 1000 mieszkańców. W związku z tym ich podstawową aplikacją są pojedyncze gospodarstwa mieszkalne oraz niewielkie miejscowości jak również szkoły, hotele, ośrodki wczasowe i restauracje.

Technologia oczyszczania ścieków na złożu tarczowym umieszczona jest w jednym kompaktowym zbiorniku stanowiącym zarówno osadnik wstępny, konstrukcję dla mechanizmu obracającego się złoża tarczowe jak i osadnik wtórny.

Złoża tarczowe

Złoża tarczowe - budowa

Jest to więc urządzenie kompaktowe zajmujące najmniej miejsca spośród innych dostępnych technologii. Tarcze wykonane z profilowanego tworzywa sztucznego umieszczone są na wspólnym obracającym się wale. Konstrukcja zbiornika zapewnia stałe częściowe zanurzenie tarcz. Poprzez wolny ruch obrotowy dookoła własnej osi cała powierzchnia tarcz jest okresowo zanurzana w przepływających ściekach. W ten sposób mikroorganizmy porastające powierzchnię złoża tarczowego odżywiają się oraz są cały czas dobrze natlenione.

Do natleniania mikroorganizmów nie jest potrzebna przy tym żadna dodatkowa dmuchawa ani wentylator. Z tego też powodu oczyszczalnia wypada najkorzystniej z punktu widzenia zużycia energii elektrycznej. Siły powstające przy obrocie tarcz powodują okresowe odrywanie się nadmiernej błony biologicznej, która wraz z przepływającymi ściekami trafia do komory osadnika wtórnego, skąd odprowadzane są za pomocą pompy do komory osadnika wstępnego lub wydzielonej komory osadowej.

Wszystkie elementy oczyszczalni umieszczone są w jednym zbiorniku podziemnym, jednakże dostęp do pokryw złoża tarczowego musi być umożliwiony na całej długości urządzenia. W związku z tym oczyszczalni nie można zabudować pod dowolnym placem, podjazdem, chodnikiem itp. Sterowanie oczyszczalnią jest skrajnie uproszczone ponieważ jedynymi odbiornikami energii elektrycznej są silnik napędzający wał na którym umieszczone są tarcze oraz pompa odprowadzająca osad do osadnika wstępnego.