Prasy do odwadniania osadów

Nieuniknionym efektem oczyszczania ścieków oprócz czystych ścieków są osady, które w pierwszym etapie należy ustabilizować a następnie odwodnić. Transportowanie lub składowanie nie odwodnionych osadów praktycznie już się nie zdarza ze względu na koszty oraz wymagane kubatury urządzeń magazynujących. Procesy technologiczne związane z ich odwadnianiem osadów są dobrze znane oraz od wielu lat stosowane w praktyce. W związku z tym przyszły użytkownik może zapoznać się z charakterem i możliwościami każdego z proponowanych urządzeń. W ofercie dotyczącej pras do odwadniania mamy do zaproponowania prasy taśmowe, prasy śrubowo-talerzowe oraz prasy bębnowe jak również urządzenia peryferyjne wspomagające proces odwadniania: instalacje do dozowania chemikaliów, flokulatory dynamiczne i statyczne, układy higienizacji oraz granulacji osadów odwodnionych. Zestaw urządzeń uzupełniają przenośniki taśmowe, ślimakowe, zespoły odzysku wody płuczącej. Dla aplikacji nie związanej z osadami proponujemy praski do skratek oraz prasopłuczki.

Prasy do odwadniania osadów są urządzeniami dużo prostszymi i tańszymi w eksploatacji niż na przykład wirówki dekantacyjne czy prasy komorowe, jednakże należy się liczyć z tym, iż nie osiągają one tak wyśrubowanych wyników jak wyżej wymienione. Dlatego prawidłowy dobór urządzenia do możliwości i zapotrzebowania użytkownika wydaje się być kluczowy. Przy doborze urządzenia oraz określeniu jego realnych możliwości niezbędna jest wiadomość o stopniu mineralizacji osadu. 

Doświadczenie podpowiada, że nawet najbardziej wyrafinowane urządzenie nie osiągnie satysfakcjomujących wyników jeżeli mineralizacja (czyli wstępne przygotowanie osadów) nie będzie przekraczać wartości 30%.

W tym celu można przeprowadzić testy osadów oraz próby odwadniania osadów u klienta w zakładzie z wykorzystaniem prasy taśmowej lub/i prasy śrubowej. Takie testy możemy dla Państwa przeprowadzić na Wasze zlecenie. Również wstępna analiza osadu pod względem możliwości jego flokulacji, koagulacji i odwadniania może przynieść odpowiedź na pytanie czy osady w szczególności przemysłowe będą się odwadniać do żądanego stopnia.

Prasy do odwadniania osadów