OFERTA dla OCHRONY ŚRODOWISKA

W zakresie ochrony środowiska zajmujemy się:

  • doradztwem technologicznym,
  • projektowaniem,
  • doborem i kompletacją urządzeń,
  • nadzorem nad montażem,
  • rozruchami technologicznymi,
  • serwisem eksploatacyjnym,

następujących układów technologicznych:

  • oczyszczalnie ścieków od 10 do 200 m3/d,
  • podczyszczanie ścieków przemysłowych (flotacja DAF),
  • systemy dezodoryzacji powietrza (absorbery, biofiltry, węgiel aktywny, fotokataliza)
  • układy odwadniania osadów i ich dalszego zagospodarowania (granulacja, suszenie)