Skrubery

Niektóre substancje gazowe składające się na szeroką paletę gazów odorotwórczych najłatwiej jest usunąć za pomocą prostej absorpcji w wodzie. Przykładem takiego gazu jest lotny amoniak, który praktycznie bez ograniczeń rozpuszcza się w wodzie w temperaturze pokojowej, za to dość słabo ulega na przykład adsorpcji na węglu aktywnym. Wspomagając proces absorpcji dozowaniem odpowiednich chemikaliów takich jak kwas siarkowy, ług sodowy lub pochodne chloru można usuwać z powietrza praktycznie dowolne substancje gazowe o ile tylko rozpuszczają się w wodzie.

Skruber - oczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza za pomocą skruberów sprowadza się więc absorpcji substancji gazowych w wodzie przepływającej przez wypełnienie kolumny skrubera i ich neutralizację za pomocą reagentów chemicznych.

Typowy skruber (absorber) składa się z kolumny wypełnionej pierścieniami (w Polsce najczęściej są to produkowane u nas pierścienie Białeckiego), pompy obiegowej tłoczącej ciecz absorpcyjną poprzez system dysz rozpyłowych oraz układu dozowania reagentów. Absorbery stosowane są jako jednostopniowe i wielostopniowe układy oczyszczania. W drugim przypadku dwie kolumny instalowane są szeregowo, lub są używane jako prefiltracja przed systemem biofiltracji. Skuteczność filtrów przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń gazowych, określa się tzw. stopniem zatrzymywania zdefiniowanym dla określonej wielkości zanieczyszczeń. 

Dla absorpcji z reakcją chemiczną deklarowany stopień zatrzymywania wynosi nawet 99,98%. Konstrukcja kolumn absorpcyjnych dostępna jest standardowo w wykonaniu z tworzywa sztucznego (HDPE, PP, laminat poliestrowo szklany) opcjonalnie może być wykonana ze stali kwasoodpornej.

Proces dozowania chemikaliów jest w pełni kontrolowany poprzez układ automatyki zespolony z urządzeniem. Monitorować można zarówno pH jak i przewodność wody przepływającej przez urządzenie. Do absorpcji można z resztą stosować nie tylko wodę wodociągową, ale też wodę technologiczną oczyszczoną z zawiesin stałych do czystości umożliwiającej przetłaczanie tego medium przez dysze skrubera.

Skrubery