Odwadnianie i zagospodarowanie osadów

Produktem ubocznym każdego procesu oczyszczania ścieków tak komunalnych jak i przemysłowych są osady ściekowe. Ze względu na bardzo wysokie uwodnienie osady należy poddać procesowi usunięcia wody jeszcze w miejscu ich wytwarzania. Wieloletnie doświadczenie z osadami podpowiada nam, że w przypadkach trudnych warto jest wykonać testy technologiczne na obiekcie w celu prawidłowego doboru urządzenia do odwadniania osadów oraz stwierdzenia do jakiego stopnia możliwe jest usunięcie wody z danego osadu. Firma Eko-Industries może wykonać takie testy oraz zaproponować odpowiednią technologię. Do wyboru mamy następujące urządzenia:

  • - prasa taśmowa Monobelt®,
  • - prasa śrubowo-talerzowa,
  • - prasa śrubowo-bębnowa,
  • - wirówka dekantacyjna,
  • - workownica Draimad®.

Odwadnianie osadów - dalsza obróbka

Propozycja dla użytkowników zainteresowanych dalszą obróbką i zagospodarowaniem osadów związana jest z doborem technologii:

  • - granulacji osadu do postaci nawozu organiczno-wapnowego,
  • - suszenia osadu aż do uzyskania 80-90% suchej masy
ODWADNIANIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW


W ramach prowadzenia inwestycji związanych z systemami granulacji przeprowadzamy również z upoważnienia klienta procedurę uzyskiwania certyfikatu pozwalającego na wprowadzenie produktu do obrotu handlowego.

Dla większych inwestycji (np. suszarni osadów) przeprowadzamy ocenę opłacalności oraz zwrotu zainwestowanych środków w założonym terminie eksploatacji.