Bioclere - zraszane złoża biologiczne

Efektywne oczyszczanie ścieków to wyzwanie, jakie stoi przed zarządcą nieruchomości, która nie jest podłączona do miejscowego systemu odprowadzania nieczystości. W celu unieszkodliwienia substancji toksycznych można stosować różnorodne rozwiązania. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują nowoczesne oczyszczalnie ścieków BIOCLERE, które wykorzystują zraszane złoża biologiczne.

Typoszereg nowoczesnych oczyszczalni ścieków BIOCLERE® pozwala na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków z całych osiedli lub małych miejscowości (wykazują się efektywnością w przypadku populacji liczącej do 2000 osób). Jednak to nie wszystko - technologia BIOCLERE wykorzystywana jest na szeroką skalę także w pojedynczych domach jednorodzinnych. System ten stosowany jest również przy obiektach hotelarskich i gastronomicznych, ośrodkach wypoczynkowych, stacjach benzynowych czy instytucjach publicznych (zaliczają się do nich między innymi szkoły oraz szpitale).

Z jakich elementów zbudowana jest oczyszczalnia BIOCLERE?

Nowoczesna i niezwykle wydajna oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® składa się z osadnika wstępnego, złoża biologicznego zraszanego (jedno lub wielostopniowego) i osadnika wtórnego (komory sedymentacyjnej). Wszystkie te elementy zostały wykonane z tworzyw najwyższej jakości. Dzięki temu oczyszczalnia ścieków BIOCLERE może niezawodnie pracować przez wiele lat, oczywiście przy odpowiednim serwisowaniu. Ścieki pochodzące z gospodarstw domowych, osiedli lub firm dopływają do osadnika wstępnego, gdzie następuje sedymentacja zawiesin łatwo opadających oraz odpowiednia retencja. To dopiero początek niezwykle skomplikowanego procesu, którego celem jest oczyszczenie nieczystości z substancji szkodliwych. Następnie za pomocą pompy i układu zraszającego, ścieki są rozprowadzane po powierzchni złoża biologicznego. Proces biologicznego oczyszczania odbywa się na złożu zraszanym, którego wypełnienie stanowią kształtki HUFO®. Obumierająca błona biologiczna odrywa się od kształtek złoża i wraz ze ściekami przepływa do osadnika wtórnego, gdzie jest zatrzymywana przed odprowadzeniem ścieków do odbiornika. Gdzie trafiają oczyszczone ścieki, które po całościowej obróbce pozbawione są substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego? Odbiornikiem ścieków oczyszczonych może być ciek płynący, rów melioracyjny, grunt lub zbiornik wodny. Osad gromadzony w osadniku wtórnym jest cyklicznie zawracany na początek ciągu technologicznego – do osadnika wstępnego. W strefie dennej osadnika wstępnego wymieszany osad wstępny i wtórny podlega grawitacyjnemu zagęszczeniu oraz stabilizacji beztlenowej.

W jaki sposób odbywa się sterowanie procesami zachodzącymi w oczyszczalni ścieków BIOCLERE?

Sterowanie oczyszczalni realizowane jest automatycznie poprzez sterownik PLC klasy SIMATIC. Panel sterujący został skonstruowany w taki sposób, aby użytkownik nie miał najmniejszych problemów z jego obsługą. Interfejs użytkownika oparto o dotykowy panel operatorski umieszczony na elewacji szafy sterowniczej. Takie rozwiązanie pozwala na swobodny dostęp do panelu sterującego oczyszczalnią ścieków BIOCLERE. Istnieje możliwość wyposażenia systemu w układ monitoringu MONITEL® dzięki któremu uzyskuje się podgląd wybranych parametrów procesowych oraz możliwość ich zdalnej zmiany.

Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE - dlaczego warto zainwestować w takie rozwiązanie?

Nowoczesne oczyszczalnie BIOCLERE to rozwiązanie, które gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzania procesów związanych z oczyszczaniem ścieków. Oczyszczalnia BIOCLERE® jest niezwykle trwała i łatwa w eksploatacji z uwagi na prostą konstrukcję i brak elementów podatnych na korozję. Z taką oczyszczalnią zyskujesz spokój ducha - prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek awarii zostało dzięki innowacyjnym pomysłom obniżone do absolutnego minimum. Technologia BIOCLERE® zapewnia wysoką stabilność procesu oczyszczania, co zostało sprawdzone w ponad 12.000 realizacji w 22 krajach świata. Oczyszczalnie BIOCLERE® zdobyły sobie popularność wśród użytkowników (zarówno tych indywidualnych, którzy zdecydowali się na zastosowanie takiego rozwiązania w gospodarstwach domowych, jak i wśród przedsiębiorców) dzięki połączeniu wysokiej niezawodności w każdych warunkach użytkowania, jakości i estetyki wykonania oraz niskich kosztów eksploatacji.

Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE, a normy i specyfikacje europejskie

Każde rozwiązanie technologiczne, które zostaje dopuszczone do powszechnego stosowania, musi spełniać rygorystyczne normy i obostrzenia, dotyczące zarówno kwestii jakości, jak i bezpieczeństwa. Typoszereg oczyszczalni ścieków BIOCLERE® jest zgodny ze zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi - w zakresie do 50MR z normą PN-EN 12566-3+A1, powyżej 50MR oczyszczalnie BIOCLERE® uzyskały Europejską Ocenę Techniczną ETA-18/0753. Cały typoszereg BIOCLERE® znakowany jest znakiem CE.

Zainteresowała Cię ta technologia? Chcesz postawić na nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu oczyszczanie ścieków stanie się jeszcze wydajniejsze? Zapraszamy do kontaktu - z chęcią wyjaśnimy wszelkie kwestie związane z działalnością oczyszczalni ścieków BIOCLERE.

Bioclere - zraszane złoża biologiczne