Hermetyzacja zbiorników

Laminatowe przekrycia zbiorników znajdują zastosowanie do hermetyzacji zbiorników betonowych czy stalowych używanych np. w oczyszczalniach ścieków oraz konstrukcji budowlanych przeznaczonych na składowiska osadów ściekowych i innych odpadów. Właściwa hermetyzacja obiektów jest gwarantem skutecznej neutralizacji odorów za pomocą technik biofiltracji, adsorpcji lub fotokatalizy.

Hermetyzacja zbiorników - konstrukcja

Materiałem konstrukcyjnym elementów przekryć jest laminat poliestrowo-szklany o długotrwałej odporności na starzenie, działanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne. Wielowarstwowa budowa laminatu z żywic poliestrowych i zbrojenia z włókna szklanego jest jakościowo zgodna z obowiązującymi normami polskimi oraz normami Unii Europejskiej. Zewnętrzna warstwa laminatu wykonywana jest w kolorze ustalanym z użytkownikiem wg palety RAL. Wewnętrzna warstwa laminatu jest chemoodporna. Dzięki temu przekrycie jest niewrażliwe na działanie agresywnych ścieków i gazów toksycznych. Opcjonalnie przekrycie może zostać wykonane z warstwą termoizolacyjną w postaci pianki poliuretanowej.

Hermetyzacja zbiorników - technologie

Stosownie do technologii i sposobu obsługi zbiorników przekrycia mogą zostać wyposażone w kominki wentylacyjne oraz króćce, włazy technologiczne i otwory rewizyjne.

Dzięki panelowej konstrukcji przekrycia możliwy jest jego łatwy demontaż podczas eksploatacji. Uniwersalne rozmiary elementów oraz indywidualne podejście do każdego projektu umożliwiają umieszczenie odpowiednich włazów, króćców i przejść w niemal dowolnym miejscu na przekryciu.

Hermetyzacja zbiorników okrągłych

Przekrycia projektowane są na zbiornikach okrągłych (tzw. kopuły samonośne) prostokątnych (przekrycia korytkowe), zbiornikach z pomostami oraz filarami centralnymi (przekrycia korytkowo-zbieżne) itp. Rozpiętość poszczególnych elementów (określająca szerokość zbiornika) może osiągać nawet 12 metrów. W ofercie znajdują się przekrycia wykonane z materiałów dedykowanych do stref wybuchowych (EX), które posiadają odpowiednie atesty i aprobaty. Również możliwe jest zastosowanie przykryć do wody pitnej (np. na stacjach uzdatniania wody).

Hermetyzacja zbiorników

Przekrycia zbiorników - montaż kopuły samonośnej