Biofiltry

Biofiltry do neutralizacji odorów przeznaczone są do usuwania lotnych zanieczyszczeń powietrza opuszczającego zarówno instalacje przemysłowe jak i komunalne. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych złóż takich jak zrębki drzew liściastych, keramzyt oraz lawa wulkaniczna możliwa jest całkowita redukcja odorów występujących w bardzo dużych stężeniach. Urządzenia skutecznie redukują takie gazy odorotwórcze, jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy tłuszczowe, itp.

Biofiltry - budowa

Biofiltr składa się z wentylatora, komory wypełnionej złożem biologicznym oraz opcjonalnie komory sorbentu chemicznego na wylocie z urządzenia. Zanieczyszczone powietrze tłoczone jest za pomocą wentylatora przez złoże biologiczne zasiedlone wyselekcjonowanymi mikroorganizmami. Zastosowanie wypełnienia mineralnego (keramzyt lub lawa wulkaniczna) gwarantuje praktycznie bezterminową trwałość nośnika oraz dużo wyższą sprawność w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami zrębki, karpina, kompost). Na złożu następuje sorpcja zanieczyszczeń oraz ich tlenowa biodegradacja.

W celu doczyszczenia powietrza do 100% redukcji nawet w przypadku występowania bardzo wysokich stężeń lub tzw. przekroczeń chwilowych, oczyszczone w biofiltrze powietrze przepływa przez dodatkowe złoże sorpcyjne. Wszystkie wyżej wymienione podzespoły są zblokowane w jednym kontenerze wykonanym z laminatu poliestrowo-szklanego odpornego na promienie UV. 

Złoże biologiczne oraz sorbent są hermetycznie zamknięte, co uniezależnia proces od wpływu warunków atmosferycznych (mróz, śnieg, deszcz, susza). Wentylator umieszczony jest w specjalnej obudowie dźwiękochłonnej. Takie wykonanie urządzania zapewnia wymaganą wytrzymałość, odporność na korozję i niską temperaturę zewnętrzną oraz nieuciążliwość dla otoczenia.

Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza są kontrolowane i sterowane automatycznie. Istnieje możliwość wyposażenia systemu w układ monitoringu dzięki któremu uzyskuje się podgląd wybranych parametrów procesowych w tym pomiar on-line stężenia odorów na wlocie i wylocie z urządzenia.

BIOFILTRY