Prasy taśmowe

Prasa taśmowa MONOBELT® jest całkowicie unikalną i oryginalną konstrukcją.

W skład urządzenia, wykonanego w całości ze stali nierdzewnej AISI 304, wchodzą dwa podstawowe elementy zespolone w jedną zwartą konstrukcję - zagęszczacz wstępny i właściwa prasa taśmowa. Zespolenie zagęszczacza wstępnego z prasą umożliwia odwadnianie osadów o dużym uwodnieniu początkowym. Dzięki specyfice konstrukcji prasy uzyskuje się większą efektywność urządzenia w porównaniu do tradycyjnych pras o tej samej szerokości taśm. Zastosowanie taśm bezstykowych wydłuża ponad 4-krotnie okres eksploatacji taśm filtracyjnych, a unikalna możliwość płukania taśm wyłącznie filtratem przynosi znaczne oszczędności eksploatacyjne.

Prasy taśmowe - konstrukcja

Prosta konstrukcja prasy gwarantuje niezawodne działanie i łatwą obsługę, co przyczyniło się przez 30 lat obecności tego modelu prasy na rynku polskim do jej absolutnie największej popularności spośród pozostałych dostępnych urządzeń do odwadniania osadu.

Prasy taśmowe - czujniki

System czujników elektronicznych reguluje naprężenie i ustawienie taśmy oraz kontroluje pracę całego urządzenia, zabezpieczając natychmiastowe zatrzymanie wszystkich urządzeń w przypadkach awaryjnych i włączenie sygnału alarmowego. Tablica kontrolna prasy steruje również pracą urządzeń współpracujących z prasą.

Zasada działania prasy MONOBELT® jest przejrzysta i zawiera wszystkie niezbędne w odwadnianiu etapy. Osad zagęszczony w zagęszczaczu wstępnym podawany jest zsypem na taśmę do Strefy Niskiego Ciśnienia. W strefie tej osad jest równomiernie rozprowadzany na szerokości taśmy i odwadniany pod zwiększającym się regularnie naciskiem kolejnych płyt dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami rozgarniającymi. 

Jak działa prasa taśmowa?

Na końcu Strefy Niskiego Ciśnienia osad dostaje się do Strefy Klinowej, gdzie jest stopniowo ściskany między taśmą przesuwną a taśmą obrotową bębna filtracyjnego. Specjalne klinowe osłony boczne zabezpieczają przed wyciskaniem osadu na boki w miarę wzrastającego ciśnienia, co często ma miejsce w tradycyjnych konstrukcjach. Ze Strefy Klinowej osad wprowadzany jest do Strefy Maksymalnego Ciśnienia. Osad w tej strefie ściskany jest między dwoma taśmami: przesuwną oraz obrotową. Osad znajduje się tu pod działaniem dwóch sił:

  • Siły ściskania wytwarzanej przez naprężenie taśmy przesuwnej napinanej pneumatycznie ciśnieniem 2 ÷ 6 bar (atm), z możliwością płynnej regulacji naciągu.
  • Siły ścinającej powodowanej przez fakt, iż ruch taśmy obrotowej przenoszony jest na ruch taśmy przesuwnej poprzez warstwę osadu, co odgrywa dużą rolę w wyciskaniu z osadu tzw. wody kapilarnej znajdującej się wewnątrz flokuł osadu.
Prasy taśmowe