Granulacja osadów

Instalacja do granulacji osadów ściekowych służy do wytwarzania środka polepszającego jakość gleby z mieszaniny osadu ściekowego pochodzącego z węzła odwadniania osadów oraz wysoko reaktywnego wapna palonego. W trakcie procesu mieszania obu substratów wzrasta temperatura reakcji (do ok. 1000C) powodując całkowitą higienizację i granulację osadu ściekowego.

W wyniku termicznej przemiany fizyko-chemicznej z osadu ściekowego powstaje produkt, który:

  • ma postać suchego, hydrofobowego granulatu o drobnym uziarnieniu,
  • charakteryzuje się sypkością i brakiem pylenia w trakcie magazynowania i transportu,
  • jest łatwy w przechowywaniu, pakowaniu i nadaje się do rozsiewania na polach za pomocą siewników nawozów,
  • jest całkowicie ustabilizowany, niepodatny na zagniwanie,
  • jest pozbawiony bakterii z rodzaju Salmonella oraz jaj pasożytów jelitowych m.in. Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp.

Granulacja osadów - stopień odwodnienia

Odwodniony osad poddawany procesowi granulacji nie musi mieć wysokiego stopnia odwodnienia (dobre rezultaty granulacji osadów uzyskuje się na osadzie o uwodnieniu nawet powyżej 85%), jednakże należy pamiętać, że im większa będzie sucha masa osadu poddawanego reakcji tym mniej wapna palonego zostanie zużyte. Standardowo, dla osadu odwodnionego do zawartości suchej masy pomiędzy 15, a 18 % należy zakładać od 3 do 3,5 kg CaO na kg s.m. osadu. Podczas reakcji wytwarza się wysoka temperatura (od 90 do 1000C) powodująca intensywne odparowywanie wody z osadu. W związku z tym należy przewidzieć skuteczne odprowadzenie oparów poza pomieszczenie oraz przepuszczenie go przez filtr lub płuczkę wodną w celu pozbycia się odorów pochodzących z wydzielanego gazowego amoniaku.

Stężenia amoniaku w gazie wylotowym nie są duże i nie przekraczają zazwyczaj najwyższych dopuszczalnych stężeń, jednak mogą stanowić pewną uciążliwość zapachową. Zastosowanie instalacji biofiltracji poprzedzonej schłodzeniem oparów w komorze wodnej powinno rozwiązać problem.

Powstający w wyniku reakcji granulat może być stosowany jako produkt sprzedawany pod uprawy: rolnicze, roślin ozdobnych, w sadownictwie, w ogrodnictwie przy rekultywacji terenów leśnych i nieużytków. Na środek ten można uzyskać oficjalny certyfikat do wprowadzenia do handlu dzięki czemu osad z oczyszczalni ścieków przestaje być odpadem, a nabywa statusu produktu.

Należy również przewidzieć niewielką zadaszoną wiatę na czasowe zmagazynowanie powstającego granulatu osadu, ponieważ produkt ten w czasie wydostawania się z urządzenia ma wysoką temperaturę i osiąga swoją ostateczną postać na pryzmie po ok. 12 godzinach od reakcji. Po tym czasie granulat jest suchy (sucha masa ok. 65%), całkowicie ustabilizowany i gotowy do spakowania. Granulat zmienia również całkowicie klasyfikację, gdyż nie jest już odpadem, lecz produktem, który można poddać procedurze certyfikacji na środek polepszający właściwości gleby.

Granulacja osadów