Komunalne oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnie ścieków dla małych jednostek osadniczych (od 100 do 2000 osób) stanowią temat sam w sobie. Problemy na jakie natrafiamy w eksploatacji tego typu obiektów nie są zazwyczaj znane użytkownikom gminnych i miejskich oczyszczalni. Najczęściej bowiem mamy do czynienia z:

  • bardzo dużą ilością śmieci wrzucanych bezpośrednio do kanalizacji,
  • całkowicie nietypowym składem ścieków surowych (stosunek BZT5 do azotu amonowego 2:1),
  • brakiem codziennego nadzoru eksploatacyjnego (obiekty pozostawione same sobie),
  • kłopotami sprzętowymi użytkowników (np. zbyt małe wozy asenizacyjne do czyszczenia osadników), 
  • całkowitym niezrozumieniem ze strony jednostek kontrolujących (absurdalne trzymanie się przepisów w warunkach niewielkich przekroczeń trudno usuwalnych parametrów jak np. azot ogólny).

Nasze wieloletnie doświadczenie w eksploatacji różnych oczyszczalni ścieków pozwala na zaprojektowanie oraz wykonanie stosownych korekt istniejących obiektów, aby sprostać wyżej wymienionym problemom i im podobnym. Dopasowujemy przy tym technologię do możliwości oraz umiejętności przyszłego użytkownika. Spośród wszystkich dostępnych technologii możemy zaproponować:

  • technologię SBR,
  • technologię złóż biologicznych zraszanych (BIOCLERE),
  • technologię złóż biologicznych napowietrzanych,
  • technologię złóż tarczowych.


Oczyszczanie ścieków