Suszarnia osadów - suszenie osadów

Jaką funkcje pełni suszarnia osadów ściekowych?

Suszarnia osadów ściekowych jest to taka technologia, której celem jest znaczne zmniejszenie masy oraz objętości osadów ściekowych. Odbywa się to poprzez odparowanie wody, która jest pozostałością po procesie mechanicznego odwadniania. 

Co się dzieje z osadami ściekowymi?

Osady ściekowe, które zostają poddane odwodnieniu, przechodzą kolejny proces, jakim jest suszenie gorącym powietrzem. Powietrze to powinno mieć temperaturę ok. 110-130 stopni Celsjusza. Odbywa się to w suszarni, przykładem może być suszarnia osadów Eco-Industries. To, co należy mieć na uwadze, to fakt, iż suszenie to nie jest tożsame ze spalaniem i nie ma z nim nic wspólnego. Podczas suszenia skład chemiczny osadów pozostaje bez zmian, a sam proces polega jedynie na odparowaniu wody, a także odprowadzeniu jej do kanalizacji. 

Po przeprowadzeniu powyższych procesów otrzymujemy produkt w postaci granulatu. To, co go charakteryzuje, to specyficzny, ziemisty zapach, który jednak nie jest uciążliwy. Dzięki temu, że cała instalacja pracuje w podciśnieniu, nie ma problemu z wydostaniem się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz.

Suszarnia osadów a powstały granulat 

Jak już wspominaliśmy, produktem powstałym w wyniku suszenia osadów, jest granulat. Występuje on w postaci suchych hydrofobowych ziaren, a to, co go charakteryzuje to sypkość oraz brak pylenia w trakcie jego transportowania oraz magazynowania. Otrzymany produkt jest całkowicie pozbawiony bakterii typu Salmonella oraz jaj pasożytów. Przechowywanie granulatu jest łatwe, podobnie jak jego pakowanie. Możliwe jest rozsiewanie do na polach z wykorzystaniem siewników nawozów. 

Do czego można wykorzystać granulat?

Granulat, powstały na skutek procesu suszenia z powodzeniem może być stosowany przy różnego rodzaju uprawach. Może on być pomocny przy roślinach zwykłych oraz ozdobnych, w ogrodnictwie, w sadownictwie. Znajdzie swoje zastosowanie również przy rekultywacji nieużytków oraz terenów leśnych. Znany jest ze swoich właściwości, które poprawiają jakość gleb. Granulat może być produktem sprzedaży, na ten środek możemy otrzymać oficjalny certyfikat, dzięki czemu, w sposób legalny może zostać wprowadzony do handlu. W ten sposób nie jest już odpadem, a produktem.

Ważne jest miejsce, w którym będzie magazynowany granulat – najlepiej gdy będzie to zadaszona wiata. Podczas wydostawania się z urządzenia, produkt ma wysoką temperaturę, a ostateczną postać osiąga po upływie określonego czasu, najczęściej 12 godzin. Po tym czasie jest już gotowy do spakowania, całkowicie suchy oraz ustabilizowany.


Suszenie osadów

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Eko Industries?

Firma Eko Industries, mająca swoją siedzibę w Gdańsku, istnieje na rynku już od 5 lat. Jej działalność polega na realizacji zadań oraz prowadzenie inwestycji w branży, jaką jest ochrona środowiska. Przyjrzyjmy się bliżej jej ofercie i proponowanym przez nią rozwiązaniom.

Jak jest oferta firmy w zakresie ochrony środowiska?

Firma Eko Industries w związku z zakresem ochrony środowiska proponuje swoim klientom takie usługi jak: projektowanie, doradztwo technologiczne, dobór, kompletacja oraz nadzór nad montażem urządzeń serwis eksploatacyjnym. Działania te związane są z konkretnymi układami technologicznymi, m.in.: układów odwadniania osadów oraz ich zagospodarowania (granulacja i suszenie osadów), oczyszczalnie ścieków, systemami dezodoryzacji powietrza, takimi jak biofiltry, węgiel aktywny czy też fotokataliza.

Suszenie osadów – na czym polega?

W wyniku oczyszczania ścieków powstają tzw. osady ściekowe, które są produktem ubocznym tego procesu. Osady te są bardzo uwodnione, dlatego należy poddać je procesowi odwodnienia, w celu usunięcia z nich wody. Odbywa się to w tym samym miejscu, w którym zostały wytworzone. Firma Eko Industries, która może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, proponuje wykonanie testów technologicznych na obiekcie, by dokonać właściwego doboru urządzenia do odwadniania. Testy mają również na celu stwierdzenie, w jakim stopniu możliwe jest suszenie osadów i na jakim poziomie uda się usunąć wodę z danego osadu. W wyniku testów firma może stwierdzić, jakie urządzenie jest najlepsze do wykonania pracy.

Na czym polega dezodoryzacja powietrza?

Inną usługą oferowaną przez firmę Eko Idustries jest dezodoryzacja powietrza. Na uciążliwe zapachy mogą narzekać mieszkańcy oraz usługowcy, których miejsca zamieszkania albo pracy zlokalizowane są blisko sieci kanalizacji lub niektórych zakładów przemysłowych. Jest to dość powszechny problem, pojawiający się w wielu miejscach, zwłaszcza w miejscowościach często odwiedzanych przez turystów.

Zadaniem firmy jest zlokalizowanie źródła nieprzyjemnych zapachów oraz zaprojektowanie takiego systemu, który będzie miał na celu skuteczną dezodoryzację. Oczywiście, powinny być dobrane właściwe technologie, co nie jest łatwym zadaniem. Firma Eko Industries stosuje takie rozwiązania technologiczne jak: biofiltracja z wykorzystaniem złóż mineralnych i naturalnych, fotokataltyczne utlenianie z zastosowaniem wysokoreaktywnego promieniowania UV, a także absorpcja z wykorzystaniem skruberów wodnych.